Praktik

Hospitalspraktik i udlandet

Try Medics danner rammer om 4-12 ugers praktikforløb for studerende på sundhedsfaglige studier og unge i sabbatåret som går med tanker om en sundhedsfaglig karriere.

Tryk dig videre for at læse nærmere om mulighederne.

Oplev observationspraktik i udlandet på et hospital.

Hvis du interesserer dig for medicin, patientbehandling eller går med en kommende læge i maven, er der med Try Medics mulighed for at prøve fremtidsdrømmen af. Vi koordinerer udlandspraktik på hospitaler, hvor du kan få indblik i hverdagen som læge. Før du beslutter dig om din udlandspraktik, er der dog nogle overvejelser, du skal gøre dig.  

Udlandspraktik er for dig over 18 år, der er sundhedsfagligt studerende eller gerne vil være det 

Som udgangspunkt tilrettelægger vi vores sundhedsfaglige udlandspraktik for to målgrupper. Det er enten: 

  • Unge over 18 år, der har gennemført en ungdomsuddannelse og endnu ikke er i gang med en videregående uddannelse, men som er optaget eller har et ønske om at blive optaget på en videregående sundhedsfaglig uddannelse. Denne gruppe refererer vi til som præ-studerende. 

  • Studerende, som er i gang med deres videregående, sundhedsfaglige studie og gerne vil i udlandspraktik som en del af undervisningen og skoleforløbet. 

Forvent læring, der møder dig på dit niveau 

Uanset om du tilhører den ene eller den anden gruppe, er det vigtigt at huske, at du ikke skal på udlandspraktik til Afrika og lave “frivilligt” arbejde, men at du tager afsted for at lære og samtidig opleve hverdagen i et anderledes sundhedssystem.  

Du vil på dit udlandspraktiksted blive taget imod af uddannet sundhedspersonale, som er parate til at lære fra sig og møde dig på dit faglige niveau. Denne garanti er du sikret, hvad enten du er præ-studerende, som ønsker indsigt i det sundhedsfaglige arbejde, eller om du er i gang med din sundhedsfaglige uddannelse og gerne vil opleve og lære fra en klinik i et andet land.  

Din udlandspraktik på hospitalet vil altid være under supervision af en ansvarlig mentor med en relevant sundhedsfaglig uddannelse. Som praktikant vil du ikke blive betragtet som et ekstra sæt hænder på hospitalet, men som en observatør og elev, der skal få et stærk fagligt udbytte af deres udlandspraktik. 

Som præ-studerende er du der for at observere 

Er du afsted i udlandspraktik som præ-studerende, er du på en observationspraktik. Det betyder, at din opgave i al væsentlighed går ud på at observere og lære fra fagfolk, som er uddannet indenfor den sundhedsfaglige retning, du overvejer at forfølge.  

Du kan her forvente et udlandspraktikophold, som vil give dig indsigt i, hvad arbejdet indeholder som færdiguddannet. Du vil yderligere modtage teoretisk undervisning, der har til formål at fremme din sundhedsfaglige viden. De fagfolk, du følger på hospitalet, vil agere som mentorer for dig, mens du er i udlandspraktik. De vil også være fuldt oplyst om dit uddannelsesniveau, så de kan tilrettelægge praktikken i henhold til dette. På den måde får du også optimalt udbytte af forløbet.  

Undgå patientkontakt, når du er i praktikophold i udlandet  

Under dit udlandspraktikophold er det vigtigt, at du ikke selv søger situationer, som overskrider dine kompetencer. Hvis du og dine medstuderende for eksempel venter på jeres mentor, er det vigtigt, at du ikke tager patientkontakt eller svarer på sundhedsfaglige eller plejerelaterede spørgsmål fra patienter eller pårørende på hospitalet. Al patientkontakt og pleje skal varetages af hospitalets sundhedsfaglige personale.  

Dertil er det også vigtigt at huske, at patienterne altid har og skal have første prioritet for jeres mentor. Der kan i patientbehandlingen i din udlandspraktik opstå pludselige og kritiske situationer, som betyder, at jeres mentor ikke kan prioritere jer og måske må bede jer om at forlade lokalet.  

Udvis respekt for dine omgivelser 

Når du er på udlandspraktik på et hospital, er det på mange måder en mere alvorlig virkelighed, du står i, end hvad andre fag og praktikanter oplever. På alle hospitaler vil du kunne møde ulykkelige skæbner, så det er vigtigt, at du udviser en respektfuld og afdæmpet opførsel over for patienter og personale under din udlandspraktik. 

Hvad der især er unikt ved udlandspraktik er, at du optræder i en international sammenhæng og derfor skal agere som ambassadør for dit hjemland og så vidt muligt skal opretholde en professionel og distanceret tone og tilgang. Overhold din tavshedspligt og vær især opmærksom på ikke at bryde reglerne omkring billeder og kommentarer på sociale medier. 

Udlandspraktik kan afklare dine fremtidsønsker 

Når du sidder med næsen i studierne, kan du hurtigt miste det langsigtede syn på, hvad uddannelsen skal ende med. Eller måske er du decideret i tvivl om, hvad der kan vente dig af job og arbejde, når du er færdiguddannet?  

Lige gyldigt, om du er i tvivl eller fuldstændigt låst på dit studievalg, kan det være gavnligt at få erhvervserfaring igennem udlandspraktik. På den måde får du ikke kun prøvesmagt, hvad der venter dig i arbejdslivet, men du har også et stærkere grundlag til at vælge eller fravælge studieretning.  

At bringe sådan en sikkerhed er især vigtig for sundhedsfaglige uddannelser, der i forhold til fastholdelse og frafald, oplever et generelt større antal elever, der dropper ud. Som oftest er det under første kliniske periode på studiet. Dette kan skyldes, at forventninger og tanker til arbejdet ikke stemmer overens med, hvad man oplever under besøget på klinikken.  

Et sundhedsfagligt praktikophold i udlandet kan derfor være med til at forventningsafstemme og give indblik i, om denne retning er det rette for dig. Hvis du vil lære om opholdets detaljer, og hvordan udlandspraktik med Try Medics foregår, kan du læse mere om det her i denne artikel fra Studentum.dk. 

Elever fra videregående uddannelser i udlandspraktik 

Er du afsted i forbindelse med din videregående sundhedsfaglige uddannelse, vil der fra dit undervisningssted være krav til forløbets og indholdets struktur og format. Dette gælder også krav til og begrænsninger af, hvilke praktiske opgaver, du skal og kan varetage under dit klinikforløb. Naturligvis vil din udlandspraktik stadig være målrettet efter dit uddannelsesniveau og dine nuværende kompetencer.  

Oftest er det muligt at kombinere klinikopholdet med et semesterforløb fra dit studie. Dette gælder særligt som sygeplejestuderende, fysioterapistuderende og medicinstuderende. På denne måde kommer dit forløb til at fungere som et studieophold i udlandet.

Hvis du tager på udlandspraktik og besøger en international klinik eller hospital i din ferie fra studiet, vil der i de fleste tilfælde ikke være nogen krav til forløb og indhold. Her er det vigtigt at klart kommunikere dit nuværende uddannelsesniveau til os og dine mentorer under praktikken. 

Blogindlæg

Bliv inspireret af andres oplevelser med TryMedics.

Er du klar?

Book dit Try Medics ophold og se frem til at få unik medicinsk erfaring på
et hospital i udlandet. Erfaring, som kan styrke dig personligt og karrieremæssigt!

Try Medics ApS

KONTAKT

Copyright ©
2024
Try Medics. All Rights Reserved •
Privatlivspolitik