Praktik i udlandet for studerende

Er du studerende inden for sundhedsfagene og overvejer udlandspraktik?

Gennem Try Medics har du som sygepleje-, medicin-, fysioterapi-, jordemoder- og odontologistuderende mulighed for at komme 4-12 uger i praktik på et hospital i Uganda eller på Zanzibar. De fleste uddannelsesinstitutioner tillader dig at kombinere praktikopholdet med et semesterforløb.

Praktikopholdet vil udvide din forståelse for global sygepleje og kompetente fagfolks behandlingsmuligheder under et relativt ressourcesvagt og kulturelt anderledes miljø end det vante danske. Et miljø præget af at være beliggende i det varme klimabælte omkring ækvator.

Hvordan foregår praktikken?

I samråd med vores partnerhospital vil vi før forløbsstarten tilrettelægge din praktik med hensyntagen til dine præferencer for afdelinger.

For hver afdeling du er på under praktikforløbet, vil du blive tilknyttet hospitalspersonale, som vil agere som mentor for dig og inddrage dig i det daglige arbejde.

Sammen med din mentor vil du være med rundt til behandling af patienter, observere procedurer og opleve dagligdagen på afdelingen.

Mentoren ønsker, at du får en god læringsoplevelse og vil afsøge at give dig hands-on opgaver, som passer til dit uddannelsesniveau. Opgaverne varierer afhængig af hvilken afdeling du bliver tilknyttet, men kan f.eks. være at assistere ved sårpleje, kliniske observationer og måling af vitale værdier under mentorens supervision.

For at sikre det bedst mulige udbytte af praktikken, er det vigtigt at tage et medansvar for løbende at forventningsafstemme med mentoren omkring hands-on opgaver. På denne måde undgås opgavernes sværhedsgrad at blive for simpel eller for overvældende i forhold til dine nuværende komptencer.

Samtidig vil du for hver afdeling du kommer på som udgangspunkt blive tilknyttet en mentor sammen med minimum én medstuderende. Dette oplever vi er gavnligt, så I har hinanden at spare og reflektere med.

Hvilke afdelinger kan du komme på?

Vi tilpasser din praktik efter dit fagområde.

Sygepleje- og medicinstuderende har mulighed for at angive op til fem afdelingspræferencer ved tilmelding.

Under praktikforløbet kan afdelingsskift ske ugentligt, men for at sikre optimale betingelser for hands-on erfaring og et dybere indblik i afdelingens arbejde og rutiner anbefaler vi varigheden på en afdeling værende mindst to uger.

Programmet omfatter forskellige specialer såsom intern medicin, kirurgi, anæstesi, ortopædi, obstetrik (fødsel), gynækologi, pædiatri, akutmedicin, gastroenterologi, fysioterapi og tandklinik.

Hvor meget kan du forvente at være på hospitalet?

Praktikken løber mandag til fredag. Tidspunkterne kan variere afhængig af afdeling og ens mentors skema, men typisk vil en praktikdag være fra kl 8-14.

Praktikken fortsætter en gang om ugen ud på eftermiddagen med en times teoretisk undervisningslektion afholdt af hospitalspersonale. Lektionerne har til formål at belyse emner som sundhedssystemets opbygning og primære udfordringer på ens valgte destination.

Kan du kombinere opholdet med et studieforløb?

På tværs af sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner er der generelt gode mulighed for at kombinere opholdet med et semesterforløb. Vi har haft adskillige studerende afsted, især på 4, 5, 6 eller 7. semester.

På visse uddannelsesinstitutioner har Try Medics en fast samarbejdsaftale om tilbud til bestemte semestre. Disse tilbud fremgår af denne side.

Hvis du ønsker at kombinere opholdet med dit studie, er det vigtigt at sikre, at din uddannelsesinstitution tillader det. Vi anbefaler, at du kontakter din studievejleder for at få forhåndsgodkendelse til dit praktikophold.

Vi kan hjælpe med at sende dokumentation om opholdet og korrespondere med din studievejleder før din afrejse. Derudover vil vi gøre vores bedste for at imødekomme dine læringsmål for studieforløbet.

Hvis vores faste opholdsstartstidspunkter ikke passer med den periode, hvor din skole tillader dig at tage afsted, så blot skriv det til os. Vi kan arrangere særskilte opholdsstartstidspunkter, så dit ophold passer med perioden, skolen tillader.

Kulturelle oplevelser rundt om din praktik

Vores program tilbydes i både Uganda og på Zanzibar.

Der vil være tilstrækkelig tid til at udforske din valgte destination uden for praktikken, både om eftermiddagene og i fri-weekenderne under forløbet.

I forløbet inkluderer vi en række fritidsaktiviteter som vi vil byde dig og resten af dit hold på. Fritidsaktiviter såsom en weekend tur på savannen i Uganda eller hav safari på Zanzibar.

Normalt er 12-16 studerende på opholdet samtidig. Vi oplever, at der hurtigt dannes et stærkt fællesskab blandt deltagere og glæde af at kunne dele oplevelserne både i og uden for praktikken.

Hvilke fritidsaktiviteter, der er inkluderet for hver destination, fremgår under de enkelte destinationsbeskrivelser, som kan tilgås her.

Hvem passer på dig?

På hver destination er der et dedikeret team, som sikrer ophold forløber trygt og struktureret.

Teamet består blandt andet af en programleder, som vil sørge for, at du bliver ordentligt introduceret til hospitalet og dets personale. Lederen vil i gennem hele dit praktikophold løbende følge op på din trivsel og fremskridt.

Udover programlederen inkluderer teamet kokke, rengøringspersonale, chauffører og andre, der alle er med til at sikre du fuldt kan fokusere på din læring og oplevelse.

Hvor skal jeg bo?

Du vil bo i Try Medics huset på din valgte destination sammen med resten af dit hold.

Vores boliger har gode faciliteter med store opholdsrum og udendørsområder, WiFi m.m. En video af huset for hver destination fremgår nederst på de enkelte destinationsbeskrivelser.

Er det nødvendigt at deltage med en studiemakker?

Flere vælger at tage på opholdet uden at kende andre på forhånd og det mener vi der er gode rammer for at gøre, da vi oplever at der hurtigt bliver skabt et stærkt fællesskab og positive nye bekendtskaber med de mange oplevelser deltagere får sammen.

At lære medrejsende at kende går oftest hurtigere end først antaget.

Før starten af forløbet opretter vi en Facebook-gruppe for alle, der skal afsted samtidigt. Her vil vi blandt andet komme med forslag til flyrute, som vi anbefaler alle at booke, så I sikkert kan følges på flyrejsen til og fra destinationen.

Programmet er en unik chance for at kombinere faglig udvikling med kulturelle oplevelser, nye bekendtskaber og socialt samvær. Det er en oplagt mulighed for udlandspraktik under studiet.

Kan du spejle dig i nedenstående, vil et ophold være noget for dig.

✔️ Du ønsker at udvide din forståelse af sygepleje på globalt plan

✔️ Du vil gerne deltage i et studierelevant ophold i udlandet.

✔️ Du vil gerne stifte bekendtskaber med studerende fra andre uddannelsesinstitutioner.

Videointerviews med tidligere deltagere

Kommende opholdsstartstidspunkter

Vil du vide mere?

Læs om de mulige destinationer og hvilke fritidsaktiviteter som er inkluderet rundt om din hospitalspraktik.

Er din ønskede afgang udsolgt?

Kom på ventelisten ved at skrive til os på info@trymedics.com, så du hurtigt får besked, hvis der åbner sig en plads.

Er du klar?

Book dit Try Medics ophold og se frem til at få unik medicinsk erfaring på
et hospital i udlandet. Erfaring, som kan styrke dig personligt og karrieremæssigt!

Try Medics ApS

KONTAKT

Copyright ©
2024
Try Medics. All Rights Reserved •
Privatlivspolitik