Observationspraktik i sabbatåret

Overvejer du en sundhedsfaglig karriere?

Tag på et 4-12 ugers observationspraktikforløb på et hospital i udlandet, hvor du vil få unik medicinsk erfaring ved at skygge fagfolk indenfor det sundhedsfaglige område, du overvejer at læse til – hvad enten du går med tanker om at læse til læge, sygeplejerske, jordemoder, fysioterapeut eller tandlæge.

Under opholdet vil du få indsigt i, hvad sundhedsfagligt arbejde kan indebære. Denne erfaring vil styrke din viden og kan give dig mere sikkerhed i dit fremtidige studievalg. Samtidig vil du opnå personlig modning, få kulturelle oplevelser og skabe nye venskaber for livet.

Opholdet er en oplagt mulighed for et sabbatår, hvis du overvejer et sundhedsfagligt studie, eller allerede er optaget og venter på studiestart.

For at deltage skal du være mindst 18 år ved opholdsstart.

Hvordan foregår praktikprogrammet?

Du vil komme i observationspraktik på et af vores partnerhospitaler, hvor du vil blive tilknyttet fagfolk, der vil tage dig med rundt under deres daglige arbejde og dele deres viden med dig.

I forbindelse med din tilmelding til programmet, skal du angive hvilket fagområde du er interesseret i, så praktikken bliver tilpasset efter, at du vil blive tilknyttet personale indenfor det felt du overvejer at læse til. Mulige fagområder er medicin, sygepleje, jordemoderskab, odontologi (tandlæge) og fysioterapi.

Programmet er en unik mulighed for at få et førstehåndsindblik i arbejde indenfor det sundhedsfaglige fag, du overvejer at læse til.

Hospitalspersonalet, du følger under programmet, er vant til, at det kan være din første gang i et hospitalsmiljø, så de tilpasser din praktik efter dette. Praktikken foregår på engelsk, og personalet tager hensyn til, at engelsk ikke er dit førsteprog.

Samtidig vil du på hver afdeling, du kommer på, som udgangspunkt følges ad med minimum én medstuderende. Dette oplever vi er gavnligt, så I har hinanden at spare med, når I reflekterer over oplevelserne eller hjælpes ad, hvis der er noget I ikke helt forstod.

Du vil være i observationspraktik under dit ophold og vil derfor ikke udføre eller blive pålagt nogen sundhedsfaglige opgaver. Din læring sker gennem at følge hospitalspersonalet, lære af dem og opleve deres dagligdag.

Hvilke afdelinger kan du komme på?

Vi tilpasser din praktik i henhold til dit valg af fagområde ved tilmelding.

For medicin- og sygeplejepraktikken har du yderligere mulighed for at angive op til fem præferencer for afdelinger ved tilmelding.

Programmet omfatter følgende afdelinger inden for specialer som bl.a. intern medicin, kirurgi, anæstesi, ortopædi, obstetrik (fødsel), gynækologi, pædiatri, akutmedicin, gastroenterologi, fysioterapi og tandklinik.

Hvor meget kan du forvente at være på hospitalet?

En typisk praktikdag forløber, som udgangspunkt fra omkring 7:30 til 12:00 og fortsætter en gang om ugen ud på eftermiddagen med undervisningslektion. Tidspunkterne for praktikken kan variere på nogle afdelinger.

Kulturelle aktiviteter rundt om praktikken

Forløbet tilbydes i Uganda og på Zanzibar.

Der er god tid til at opleve den valgte destination uden for praktikken om eftermiddagen og i weekenderne under forløbet.

Normalt er der omkring 16-25 deltagere på opholdet samtidig. Vi oplever, at der hurtigt bliver skabt et stærkt fællesskab blandt deltagere og glæde ved at kunne dele oplevelserne sammen både i og uden for praktikken.

Vi sørger for at byde dig og resten af dit hold på en masse sjove fritidsaktiviteter. Aktiviteter som er med til at styrke fællesskabet samt give nogle gode oplevelser i mødet med en anderledes kultur end den vante danske.

Flere fritidsaktiviteter er inkluderet i opholdet, såsom hav safari på Zanzibar eller en weekend-safaritur på savannen i Uganda.

Du kan læse mere om de forskellige destinationer og hvilke kulturelle oplevelser, der er planlagt rundt om praktikken her.

Opholdslængde

Minimumslængden for et ophold er 4 uger, da vi vurderer, at denne længde er passende for at opnå et givende læringsudbytte af programmet.

De fleste deltagere vælger et 4-ugers forløb. De, der ønsker et længere ophold, vælger oftest vores kombineret ophold, hvor man hen over 8 uger kommer til begge vores udbudte destinationer, 4 uger i Uganda efterfulgt af 4 uger på Zanzibar eller omvendt.

Personlige og karrieremæssige fordele

Hvis du er interesseret i en sundhedsfaglig karriere, er et Try Medics-ophold en god start, da det giver dig indblik i arbejde inden for sundhedsområdet og styrker din sundhedsfaglige viden. Erfaring, der kan gøre dig mere sikker i dit studievalg.

Overvejer du at tage på et ophold for at styrke dit CV, f.eks. til en kvote 2-optagelse, skal du være opmærksom på, at opholdet alene ikke forbedrer dine chancer. Opholdet kan dog give dig relevant erfaring, som du kan bruge til refleksioner over din motivation og dit potentiale til at gennemføre studiet.

Hvem passer på dig?

Vi har etableret sikre rammer for praktikken på begge destinationer for at fremme din læring og oplevelse.

Opholdet bliver taget hånd om af vores team på destinationen, som du dagligt vil se under forløbet. Heriblandt vores programleder, som vil sørge for, at du bliver ordentligt introduceret til hospitalet og det involverede hospitalspersonale. Lederen vil dagligt følge op på dine fremskridt og har altid din trivsel i fokus.

Vores team på destinationen, herunder vores programleder, vil tage sig af dit ophold og være tilgængelig dagligt under forløbet.

Udover programlederen består teamet af kokke, rengøringspersonale, chauffører m.m., der alle bidrager til at sikre, at du kun behøver at fokusere på din læring og oplevelse, mens du er afsted.

Hvor bor jeg under opholdet?

Du vil bo i Try Medics huset på din valgte destination sammen med resten af dit hold.

Husene har gode opholdsrum, stor have med volleybane, wifi, tv-stue m.m. Du kan se en video af huset på de forskellige destinationer under destinations beskrivelserne.

Skal jeg kende andre deltagere på forhånd?

De fleste tager på opholdet uden at kende andre på forhånd, og du kan trygt gøre det samme. Sørg dog for at have nok plads i kufferten, da du vil komme hjem med mange nye venskaber.

Før starten på opholdet opretter vi en Facebook gruppe for alle jer, der skal afsted samtidigt. I gruppen vil vi bl.a. komme med forslag til flyrute, vi anbefaler alle booker, så I trygt kan følges ad på flyrejsen til destinationen.

Programmet er en unik mulighed for at kombinere karrieremæssig udvikling med kulturelle oplevelser, nye bekendtskaber og socialt fællesskab. Oplagt mulighed til sabbatåret.

Kan du sætte hak ved nedenstående, er et ophold oplagt til dig;

✔️ Du overvejer et sundhedsfagligt studie eller venter på studiestart på en sundhedsfaglig uddannelse du er optaget på.

✔️ Du ønsker at få sundhedsfaglig erfaring.

✔️Du vil gerne rejse i dit sabbatår og opleve andre kulturer.

✔️ Du vil skabe nye bekendtskaber med en fælles interesse i det sundhedsfaglige felt.

Tidligere deltagere videointerviews

Kommende opholdsstartstidspunkter

Vil du vide mere?

Læs om de mulige destinationer og hvilke fritidsaktiviteter som er inkluderet rundt om din hospitalspraktik.

Er din ønskede afgang udsolgt?

Kom på ventelisten ved at skrive til os på info@trymedics.com, så du hurtigt får besked, hvis der åbner sig en plads.

Er du klar?

Book dit Try Medics ophold og se frem til at få unik medicinsk erfaring på
et hospital i udlandet. Erfaring, som kan styrke dig personligt og karrieremæssigt!

Try Medics ApS

KONTAKT

Copyright ©
2024
Try Medics. All Rights Reserved •
Privatlivspolitik