REFLEKSIONER AF ANNE SOPHIE & KARINA, 7 . SEMESTER SYGEPLEJESTUDERENDE, VIA UNIVERSITY COLLEGE SILKEBORG

Som en del af vores valgfrie uddannelses element valgte vi Try Medics sygeplejeprogrammet på Zanzibar, som forløber over fire uger.

Formålet med at tage en del af vores uddannelse i udlandet er at få et større perspektiv på det internationale sundhedsvæsen, hvor kulturen og de sundhedsfaglige problematikker er anerledes. Vi ønsker at få et indblik i, hvordan sygepleje udøves i et udviklingsland. Det har vi ikke haft mulighed for på samme måde på sygepleje studiet i Silkeborg. På vores ophold med Try Medics har vi fået dette opfyldt.

Inden afrejsen sikrede vi os, at vores læringsudbytte for semesteret kunne blive opfyldt. Try Medics var meget imødekommende over for vores ønsker – og vi fik lagt et program, der indrammede vores læringsmål.

Vores daglige gang på hospitalerne har givet os en større indsigt i, hvordan sygepleje udøves på et lokalt hospital, hvor midler og kapacitet er begrænset. De lokale mentorer på hospitalerne fungerer som bindeled mellem teori og praksis i et sundhedsvæsen, der ikke er sammenligneligt med det danske.

Mentorerne er faglig kompetente og gode til engelsk. Vi blev introduceret til afdelingerne og deltog i den daglige rutine. Derudover fik vi undervisning i suturering, injektionsteknik og generel viden omkring det afrikansk sundhedsvæsen.

I løbet af de fire uger har vi på forskellige afdelinger som Svanger og barsel, Anæstesi, Skadestuen (OPD) samt Gynækologisk Obstetrisk Afdeling. Disse specialer var alle nye og det var spændende at få et kendskab til disse. Der har samtidig været mulighed for sparring med andre Try Medics studerende.

Vores ophold har udvidet vores faglige og personlige perspektiv, som vi kan anvende i vores videre virke som sygeplejersker.

Lagt op d. 12/9/2018