SKREVET AF REBECCA BRABRAND, PRÆ-MEDICINPROGRAMMET, 4 UGER I UGANDA EFTERFULGT AF 4 UGER PÅ ZANZIBAR.

Efter en vel endt rejse i Uganda med masser af gode, oplevelsesrige og fantastiske minder, går turen nu videre til Zanzibar. Min tur i Uganda har været fyldt med fantastiske aktiviteter – turen til twin Lake, safari ved Queen Elisabeth, Lake bunyonyi og Kampala – til engagerede og motiverede mentorer på hospitalet, som har givet mig en lærerig oplevelse.

Hospitalet i Uganda er et offentligt hospital fyldt med masser af mentorer, som er interesseret i at lære fra sig og give dig en god oplevelse. På hospitalet er der mange forskellige afdelinger, blandt andet medicinsk-, kirurgisk-, akut-, fødsel- og kardiologisk afdeling. Her bliver man ved de forskellige afdelinger indbudt i, hvordan hospitalet i Uganda forløber sig, fungerer og er sammensat. Det kan være alt fra operationer, fødsler, undersøgelse af øre/næse/hals, tjek ops af indlagte patienter og mere. På alle de forskellige afdelinger, er der en mentor, som lære en om patientbehandling, patientundersøgelse og patientkommunikation. Ligeledes er de klar til at uddybe spørgsmål og inddrage én i deres undersøgelser og overvejelser af patientbehandling. På denne måde oplever og observerer man tankegangen og overvejelserne som lægerne og sygeplejerskerne gennemgår. Lige så ser og oplever man sammenhængen mellem hver afdeling, og ser hvordan de forskellige afdelinger kommunikerer samt arbejder sammen. Dette oplevede jeg blandt andet, da jeg var med til et møde i OPD-afdelingen, hvor lægerne fortæller om deres patienter, som er blevet sendt til operationsstuen, hvorefter deres fremtidige behandling diskuteres.

På Zanzibar er man i observationpraktik på to forskellige privathospitaler, Global Hospital og Al Rahma Hospital. Allerede fra det første skridt i hospitalerne, kan man mærke en tydelig forskel fra universitetshospitalet i Uganda. Ved ens ophold i Zanzibar, er man en uge på hver afdeling, hvor man på den måde kan komme dybere og skarpere ind på, hvilke funktioner og opgaver hver afdeling har. Ligeledes har begge hospitaler flere ressourcer. Global Hospital er et hospital som blev stiftet for nogle år siden og som på sin vis minder meget om danske hospitaler – rummenes og bygningens opbygning og udseendet. Ligeledes er der flere læger, rum (operationsrum, recovery rum, patient rum osv.). Dette inkluderet med mængden af patienter, gør at der er mere tid til patienterne.

Mentorerne er også meget fokuseret på at forklare og lære fra sig, hvilket gør man får en faglig forklaring på de forskellige trin i de forskellige processer, man oplever med sin mentor. Medvidere forklarer de gerne, hvorfor de eksempelvis har valgt en medicin fremfor en anden. Her får man et indblik i, hvordan faktorer blandt andet som diabetes, blodtryk, vægt og alder har på behandlingsforløbet. Ydermere er stemningen og atmosfæren god, og man føler sig i trygge hænder og i et godt selskab.

På Al Rahma bliver man endnu en gang mødt af et smilende, engageret og lærevilligt personale. Da hospitalet er blevet stiftet i 2000, er selve bygningen også gammeldags i udseendet. Operationsstuerne er mindre og maskinerne en smule ældre. Dog ændrer dette ikke på effektiviteten af personalet. Ligeledes kan man tydeligt mærke en forskel på økonomien på Global og Al Rhama, hvorfor Al Rhama har mere alternative redskaber de benytter til operationerne og en mindre difference af operationer, da de ikke har nogle neurolog eller hjertekirurg.

Da en operation på Global Hospital er omtrent det dobbelte beløb end ved Al Rhama, er der også stor forskel på operationerne ved de to hospitaler.

Gennem mine otte uger har jeg fået et lille indblik af, hvordan det er på et hospital, samt blevet bedre klædt på til den virkelige hospitalsverden. Til somme tider kan det være hårdt at se patienterne i smerte, men dog er det vigtigst at huske på, at personalet gør alt for at de vil få det bedre i fremtiden. Ydermere har jeg oplevet operationer på tæt hånd samt set hvilke metoder de benytter til at diagnosticere patienter og hvilke tanker der går gennem dem under operationsforberedelse. Efterfølgende har jeg set, hvordan patienterne behandles efter et kirurgisk indgreb, og hvilke ting man er opmærksomme på, det kan eksempelvis være blødninger efter en fødsel, infektioner i de forskellige sår eller hvordan oxygen niveauet i blodet er efter operationen. Ligeledes kommer man også til at lære sig selv bedre at kende samt opleve nye kulturer og tankegange.

Lagt op d. 18/10/2018